Ämnesbetygsutredningen är bra för gymnasiets yrkesprogram. Kompetenser som erövras ligger i linje med ETG:s syn på elevernas självständiga kunskapsinhämtning. 

Ämnesbetygsutredningen och ETG

Ämnesbetygsutredningen har lämnat sitt första betänkande ”Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)”. 

ETG uppmärksammar särskilt

Modellen för ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns en uppsättning betygskriterier och att eleven efter en nivå får ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven efter nästa nivå får ett nytt betyg i ämnet.

Nästa steg för ETG

På ETG:s regionträffar vecka 37, 2020 presenteras en analys av betänkandet.