Varsågod! En film om ETG som ni som partnerskola med fördel kan använda i er marknadsföring – inför eller under till exempel ett Öppet hus.