Här återfinns lite uppdaterad information om ETG-automation

>> Klicka här ((obs! kräver inloggning som partnerskola)