ETG byter grafisk profil och fokuserar på en sammanhållen kommunikation som stödjer ETG:s budskap. Målsättningen är att sätta ETG tydligare på kartan som kvalitetssäkrad yrkesutbildning inom elteknik.

Vi byter grafisk profil

Under 2020 har ETG Sverige fokuserat på att tydliggöra hur vi vill kommunicera det vi gör och står för. En kommunikationsstrategi har tagits fram med stöd av annATola. En strategi som tydliggör det vi står för – Ledljud för framtiden. Den i sin tur har byggs på med en kommunikationsplan med flertalet aktiviteter.

ETG för människor, företag och samhället framåt

Viktiga aktiviteter som kommunikationsstrategin resulterade i är att tydliggöra varumärket för ETG Sverige och ETG Partner. Det gör vi nu i ett antal olika aktiviteter bland annat genom att:

  • Skapa en ny grafisk profil. En profil med nya logotyper, en för ETG Sverige och en för ETG Partners. Det har vi gjort med stöd av Mustasch Reklambyrå och annATola. Vi är jättenöjda!
  • Intensifiera aktiviteter som ska bidra till att öka kunskapen hos bland annat företag om vad ETG står för och skillnaden mot traditionell utbildning på El- och Energiprogrammet. Framförallt vill vi tydliggöra att elever som klarar det avslutade yrkesprovet får yrkescertifikatet vid utbildningens slut och de ska inte göra påföljande lärlingsutbildning. De är klara att ta anställning som förstaårsmontörer.
  • Ökad närvaro hos våra partners för att stödja dem i arbetet enligt ETG-konceptet.

Vår webbsida kommer också att få en uppfräschning men det kommer senare i år. Håll ut!

Det här var viDet här är vi nu
ETG Parter tidigareETG Partner - 300dpi