Yrkeslärarkonferensen är årets största händelse för de som jobbar på ett El- och energiprogram. Årets konferens gav bland annat en insyn i BIM, ämnesbetygsutredningen och om lärande i en digital miljö.

Årets yrkeslärarkonferens gavs digitalt under två halvdagar. Konferensen var fylld med intressanta föredrag som både inspirerade och fördjupade vår kunskap.

Dokumentation från konferensen

Vi fick träffa Pontus Slättman som är verkställande direktör för World Skills Sweden. Han berättade om deras verksamhet och om det viktiga uppdrag som yrkeslärare har både som förebild och företrädare för sin branschen.

Extra roligt för ETG var att WorldSkills Sweden hade valt att lyfta fram en av våra egna partnerskolors yrkeslärare, Ulf Österlindh Universitetsholmen Malmö i en nyproducerad reklamfilm med budskapet att locka fler till att bli yrkeslärare, berättar Henric Hagberg från ETG.

BIM som står för Building Information Modeling har och kommer ha än större plats som verktyg för att samarbeta kring ett bygge. Om detta berättade Johan Stribeck och tog Slussen som exempel. Ett bygge som uteslutande använder BIM – det finns inga ritningar i pappersform. Mårten Lindström som var den efterföljande föredragshållaren betonade vikten av att föra in BIM i undervisningen.

Dag två var det ett mer riktat fokus på lärare. Jörgen Tholin presentrade Ämnesbetygsutredningen och berättade dels om bakgrunden till utredningen, hur de jobbat och de förslag som utredningen presenterat.

Att vara lärare i en digital värld har verkligen ställts på sin spets under den rådande pandemin. Ole Lidegran pratade om just detta och tog upp en mängd tips och trix för hur man som lärare kan effektivisera sin digitala undervisning med hjälp av läroplattformar, videomöten och så kallade flippade klassrum.

Som avslutning på konferensen inspirerade Kjell Dahlin om hur vi genom vårt bemötande kan vara med och skapa en positiv arbetsplats. Han tog upp vikten av att se varandra och bekräfta varandra – oavsett vem man är och vem den andra är.

Vi är varandras arbetsmiljö, Kjell Dahlin från Popretorik

Yrkeslärarkonferensen hade i år cirka sextio unika deltagare och hos många satt säkert mer än en person vid skärmen. Vi på ETG och ECY som anordnare för konferensen tackar för all respons och hoppas att vi kan genomföra Yrkeslärarkonferensen 2021 så som vi är vana vid och där vi får chans att mingla och nätverka med alla fantastiska yrkeslärare.

Dokumentation från konferensen