Vad gäller för innevarande år3-elever?

Några personer har hört av sig och undrar vad som gäller kring ETG-testerna för årets elever.

Elever i årskurs 1 genomför proven i Mekatronik och Elektromekanik.

För de elever i årskurs 3 som INTE har gjort de gamla åk3-testerna i CT gör proven i Larm-, övervakning- och säkerhetssystem, Kommunikationsnät 1 samt Elmotorstyrning.

I övrigt gäller att proven genomförs i samband med kursavslut för respektive kurs.